Wycieczka

Uzdrowiska nadmorskie

Uzdrowiska nadmorskie darmowe randki

Tradycja wykorzystania walorów leczniczych wybrzeża Bałtyku sięga epoki średniowiecza. Dynamiczny rozwój balneologii przypada w tym rejonie na przełom XIX i XX wieku, a potem na prawie cały wiek XX. Obecnie w pasie nadmorskim funkcjonuje 21 uzdrowisk, z czego 4 (Kołobrzeg, Kamień Pomorski, Ustka i Świnoujście) uznane są za uzdrowiska tzw. statutowe. 7 innych jest objętych niektórymi przepisami ustawy uzdrowiskowej, a pozostałe mają status miejscowości leczniczych, których funkcja uzdrowiskowa wynika z zarezerwowanych na ten cel miejsc w planach zagospodarowania przestrzennego. W miejscowościach tych prowadzi się usługi lecznicze w zakresie chorób: układu oddechowego, krążenia, układu wydzielania wewnętrznego i przemiany materii, narządu ruchu oraz chorób reumatycznych.

Tereny zdrojowe otoczone są szczególną ochroną prawną. Harmonijny rozwój przestrzenny miejscowości uzdrowiskowych zapewniają też statuty, ustanowione w celu ochrony ich walorów naturalnych i kulturowych. Stąd wytyczanie granic stref ochrony uzdrowiskowej A, B i C. Miejscowości uzdrowiskowe powinny w pierwszej kolejności zapewniać kuracjuszom dobrą ofertę leczniczą oraz walory klimatu i krajobrazu. Jednak pas polskiego wybrzeża Bałtyku to ponad pięćset kilometrów odcinka o najintensywniejszym stopniu nasilenia liczbą turystów. Dlatego zapewnienie wszelkich dobrodziejstw to trudne wyzwanie dla lokalnych władz.

Źródło: A. Pawlikowska-Piechotka, Stan środowiska w uzdrowiskach bałtyckich. „Aura” 1996 nr 7.

Previous article
„Piwniczanka” z Piwnicznej
Next article
Uzdrowisko Rabka-Zdrój
About the author